شرکت کياسان به عنوان يکي از قدرتمندترين شرکتهاي خدماتي در عرصه تجارت بين الملل، براي اولين بار در کشور اقدام به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني در زمينه ثبت شرکتهاي بين المللي و خارجي نموده است. اين شرکت با بهره مندي از کادر مجرب وکلا، مشاورين و حسابداران خود، و نيز ارتباطات گسترده بين المللي در بيش از پنجاه کشور دنيا توانايي دارد به بازرگانان و تجار محترم در زمينه هاي ثبت شرکتهاي بين المللي، ثبت آرم هاي تجاري در خارج از کشور، افتتاح حساب هاي شرکتي و ارائه خدمات دفتر مجازي، در قالب عقد قرارداد، خدمات حرفه اي ارائه نمايد.

 شرکتهاي تجاري مهمترين ابزار تجارت و سرمايه گذاري در بازارهاي مختلف هستند به گونه اي که در برخي کشورها افراد حقيقي بدون ثبت شرکت اجازه انجام فعاليتهاي تجاري را ندارند. بارزترين مزيت اين شرکتها اين است که آنها شخصيت حقوقي مستقلي دارند که در شرکتهاي با مسئوليت محدود به مالکين شرکت اجازه ميدهد با فراق بال و بدون واهمه معامله کنند و در زماني که شرکت با مشکلات مالي مواجه شد صرفاً به ميزان سرمايه اوليه شرکت جوابگو باشند.

از ديگر مزاياي شرکتها امکان استفاده از معافيت هاي مالياتي، مشوقهاي صادراتي و ديگر امکاناتي است که دولتها براي شرکتهاي متبوع خود در نظر ميگيرند. همچنين، مديريت بهتر منابع و نيروي انساني، بودجه بندي دقيق تر و منعطف تر نسبت به تجارت فردي و تسهيل در واگذاري و انتقال شرکت از ديگر دلايلي است که تجار و بازرگانان را ترغيب به ثبت شرکت ميکند. دولتها، شرکتهاي بزرگ تجاري و مشتريان بالقوه هميشه بر اين باورند که شرکتها در مقايسه با افراد در انجام فعاليتهاي اقتصادي حرفه اي تر و کارآمد ترند و بيشتر سعي ميکنند با شرکتها طرف معامله شوند تا افراد حقيقي. همچنين بسياري از شرکتهاي موفق بين المللي براي عبور از موانع مالياتي در کشورهاي بزرگ، با تأسيس شرکتهاي کوچکتر در بهشتهاي مالياتي سعي ميکنند هزينه ها را کاهش و بازدهي شرکتهاي خود را افزايش دهند.